MEHAK (1985)
VIJAYENDRA, SHOMA ANAND, RANJIT, PAINTAL. DEEPAK PARASHAR, RUPA GANGULI
Produced By: MRS. SHAIL SINGH
Directed By: CHANDER BEHL
Music By: USHA KHANNA
LOVE STORY, ACTION